Chính sách bảo mật

Xây Dựng Nhà Mới hiểu rằng các thông tin cá nhân rất quan trọng đối với quý khách hàng. Vì vậy Nhà Mới cam kết các dữ liệu của quý khách hàng sẽ được bảo mật tuyệt đối.

1: Mục đích việc thu thập thông tin khách hàng
– Việc thu thập thông tin sẽ giúp 2 bên thuận lợi hơn trong qua trình hợp tác. Một số thông tin cơ bản mà Xây Dựng Nhà Mới cần khách hàng cung cấp như:
– Họ tên khách hàng, tuổi, địa chỉ cư trú
– Số điện thoại liên hệ
– Địa chỉ email
– Thông tin ngân hàng
– Phong cách, sở thích …

2: Phạm vi sử dụng thông tin
– Thông tin khách hàng được sử dụng nhằm mục đích cải tiến sản phẩm và nâng cao chất lượng dịch vụ. Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn để:
– Giải đáp thắc mắc liên quan đến sản phẩm, dịch vụ, quy trình và chính sách khách hàng.
– Hỗ trợ xử lý những vấn đề phát sinh nhanh chóng và kịp thời nhất.

3: Bảo mật thông tin khắc hàng
– Xây Dựng Nhà Mới cam kết không cung cấp thông tin của khách hàng cho đơn vị thứ ba, ngoại trừ các trường hợp sau:
– Được khách hàng cho phép chia sẻ thông tin.
– Bên thứ ba được khách hàng ủy quyền yêu cầu chúng tôi cung cấp thông tin.
– Có yêu cầu từ cơ quan có thẩm quyền hoặc chúng tôi tin rằng hành động cung cấp thông tin cho cơ quan có thẩm quyền là cần thiết theo quy định của pháp luật.
– Để tránh gây tổn thất, bảo vệ sự an toàn và quyền lợi hợp pháp của cá nhân hoặc tổ chức khác.